logo bile sirka5

Johana Tulachová obhájila na Fakultě tělesné výchovy a sportu svou bakalářskou práci s názvem Komparace somatických parametrů rychlostních kanoistek a vodních slalomářek. Jsme rádi, že projekt pomáhá v profesním růstu odbornic a snad i budoucích trenérek. 

V práci porovnává tělesnou stavbu a tělesné složení 13 rychlostních kanoistek a 13 vodních slalomářek. Cílem práce bylo zjistit somatické rozdíly v tělesné stavbě závodnic jednotlivých disciplín, což by mohlo usnadnit nejen výběr talentované mládeže, ale i přispět k hladkým přechodům závodnic mezi disciplínami.

Podrobněji se s celým výzkumem můžete seznámit ve vědeckém posteru, který bude v rámci projektu prezentován na vědecké konferenci ISC Diagnostics in Sport 2023 v Prešově ve dnech 5. – 6. září. Poster, jehož je Johana spoluautorkou je ke stažení tady. 

Snažíme se přispět k progresu ve vědeckém poznání problematiky ženského tréninku. Postupnými kroky chceme dospět k evidence-based tréninku žen, který se nebude primárně odvíjet od mužských modelů a který umožní udržitelný růst výkonnosti i zachování zdraví sportujících žen a dívek. Momentálně připravujeme poměrně rozsáhlou antropometrickou studii, která zjišťuje rozdíly mezi různými výkonnostními úrovněmi závodnic.

 

A1_MORPHOLOGY_TISK.pdf

  

Contact Details

PhDr. JAN BUSTA, Ph.D.

Tel.: +420 774 241 412

E-mail: busta@ftvs.cuni.cz 

Social: Facebook / Instagram / Twitter

CZE flag   SWE flag

SVK flag   EU flag   

 

csk kanoeSk Canoe                Swe kanoe

                 image4