logo bile sirka5

The organizer of the Bratislava training camp is the Slovak canoeing organization, specifically Renata Daníková, Matej Vajda and Martin Stanovský. Slovak coach Jozef Uram and Czech coach Jan Busta are working with the girls. 

All activities take place in the Divoká voda area (www.divokavoda.sk). Today the girls had two training sessions on the wild water, plus two seminars on psychological preparation for competitions. The seminars were in the form of a conversation with Matej Vajda - what worries the girls, what ties them down in the races and what helps them to achieve better performance? A short presentation by Matej Vajda will soon be available for download here.

 

Tréninkový kemp v Bratislavě pokračuje 

Organizátorem bratislavského kempu je organizace Slovak canoeing, konkrétně potom paní Renata Daníková, Matej Vajda a Martin Stanovský. S dívkami dále pracuje slovenský trenér Jozef Uram a český trenér Jan Busta. 

Veškeré aktivity probíhají v areálu Divoká voda (www.divokavoda.sk). Holky dnes absolvovaly dva tréninky na divoké vodě, k tomu dva semináře týkající se psychologické přípravy na závody. Semináře probíhaly formou rozhovoru s Matejem Vajdou – co holky trápí, co je v závodech svazuje a co jim naopak pomáhá dosahovat lepších výkonů? Krátkou prezentaci Mateje Vajdy najdete brzy ke stažení i zde.

Contact Details

PhDr. JAN BUSTA, Ph.D.

Tel.: +420 774 241 412

E-mail: busta@ftvs.cuni.cz 

Social: Facebook / Instagram / Twitter

CZE flag   SWE flag

SVK flag   EU flag   

 

csk kanoeSk Canoe                Swe kanoe

                 image4