logo bile sirka5

Vrcholové rychlostní kanoistky a kajakářky se zúčastnili antropometrického měření v Biomedicínské laboratoři UK FTVS. Cílem měření prováděného v rámci bakalářské práce Johany Tulachové bylo charakterizovat tělesnou stavbu a složení vrcholových sportovkyň v rychlostní kanoistice a následně je porovnat s vrcholovými vodními slalomářkami. Doposud v obou sportech do vysoké míry chybí i provedení podobně základních studií, které by v budoucnu mohly přispět k precizaci procesů pro výběr dívek talentovaných pro jednotlivé kanoistické disciplíny. 

Bakalářské práce Johany Tulachové je podporována z projektu Women in Canoe Sport, který se snaží nejen podpořit dívky v aktivním sportování, ale i ženskou vědu o sportovním tréninku. Při analýze tělesného složení bylo zjištěno, že většina z měřených dívek nemá optimální hydrataci organismu. Příčinou je s největší pravděpodobností nedostatečný pitný režim. I o něm na stránce www.womenincanoesport.com najdete brzy článek.

Contact Details

PhDr. JAN BUSTA, Ph.D.

Tel.: +420 774 241 412

E-mail: busta@ftvs.cuni.cz 

Social: Facebook / Instagram / Twitter

CZE flag   SWE flag

SVK flag   EU flag   

 

csk kanoeSk Canoe                Swe kanoe

                 image4