logo bile sirka5

Pikoverse je nezisková organizace, která se zaměřuje na podporu talentovaných sportovců v menšinových sportech. „Hledáme talentované sportovce malých vesmírů, tedy ze sportů, které nemají takovou publicitu a finanční zabezpečení“, uvedl celou konferenci ředitel neziskové organizace Dr. Josef Venc.

Program konference byl následující: 

Jindřich Dušek: Doteky sportovní psychologie 

Zuzana Šafářová: Sportovní výživa v tréninkové a závodní praxi

Čestmír Novák: Datově řízená fyzioterapie 

Jako první přednášející vystoupil sportovní psycholog Jindřich Dušek s přednáškou Doteky sportovní psychologie. Z množství témat, která se ze sportovní psychologie nabízejí se pan Dušek zaměřil na Psychologii odolnosti. Do psychologie odolnosti podle Duška řadíme odvahu, sebedůvěra, pozornost, tlak a motivaci, přičemž tato pětice spolu úzce koreluje a dohromady vytváří odolného sportovce. 

Odvaha vystupovat mimo svou komfortní zónu (mimo zónu bezpečí), kde je výrazná chybovost, kritika, úsilí. „Pokud chceme jako sportovci i jako zrát, tak se musíme odvážit.., nastavit se na růstové myšlení a mít odvahu k selhání“. Rozšíření zóny bezpečí je o tom troufat si, aby naše sny byly vyšší než náš strach. 

Závod téměř nikdy nečeká na moment, kdy se cítíme skvěle – většinou se sportovci necítí 100% připraveni a mají pocit, že potřebují dva tři dny navíc, více si odpočinout, více rozvinout určitý faktor nutný k úspěchu apod. Zde spočívá odvaha v tom, že závod nevzdáváme, ale troufáme si na nejlepší výkon i tak. 

Z upřímných přiznání většiny vyplývá, že mnoho lidí vnitřně bojuje s pocity nízké sebedůvěry. „Bojí se, že budou přistiženi při činu, že něco jenom hrají a ostatní se dozví, že na to nemá“. Pocit úlevy ve skupinových terapiích přináší, že tento vnitřní pocit je poměrně široce sdílený. Máme pocit, že druzí lidé nedělají nic jiného, než že nás pozorují a váží a hodnotí každý náš čin. Situace je mnohem smutnější, dokonce ani vlastní rodina na nás nemyslí tak často, jak si myslíme. Jsme podvědomě sebestřední, ale pro nikoho dalšího nejsme středobodem vesmíru. V momentě, kdy si toto uvědomíme, tak se nám velmi uleví a může plně rozvinout svůj potenciál. Zmínil i schopnost a ochotu trpět, která úzce souvisí právě s výstupy ze zóny bezpečí a s tím souvisejícími opakovanými neúspěchy. 

Pozornost je výběrová a záleží na tom, co my do úzké pozornostní kapacity vpustíme. Umění spočívá v jejím směřování, nepozornost ve své podstatě neexistuje – jenom ji věnujeme něčemu jinému. Umění tedy nespočívá v pozornosti jako takové, ale v jejím směřování. Můžeme ji směřovat na provedení dovednosti nebo ji věnovat myšlenkám „co by… kdyby…“

Nervozita je reakce na tlak. I nejlepší sportovci prožívají nervozitu jako reakci na tlak. Je signálem, že nám na závodě záleží. Nejlepší sportovci nervozitu vítají. Ten, kdo mentálně trénuje, umí pod tlakem velice dobře pracovat. Touha po úspěchu musí převyšovat nad strachem ze selhání. „Jsme pod takovým tlakem, pro který jsme se sami rozhodli“. Nastavme si v hlavě, že závodění a naše výkonové aspirace jsou naším vlastním rozhodnutím. Pomáhá nám v tom optimistické naladění, při kterém „jsme jednoduše zaměření na své silné stránky“

Motivace a psychologický Hollywood. V rámci psychiky sportovce jsme na motivaci často až přehnaně soustředění. V tomto ohledu pan Dušek doporučil soustředit na „literaturu s duší“

Zuzana Šafářová vystoupila se svou přednáškou, ve které neprezentovala pouze jeho nutriční rozměr, ale i rozměr psychologický (výživové poruchy, vliv stresu na stravování apod.) a sociální. V rámci sociálního rozměru prezentovala paní Šafářová svou pozitivní zkušenost se společným vařením se sportovci. „Po krátké teorii jdeme společně vařit“, uvedla „a když to takto uděláte na soustředění s celým kolektivem sportovců, tak je zaděláno na řadu společných zážitků“. Její slova nakonec můžeme potvrdit i z naší zkušenosti při tréninkovém kempu ve Švédsku. Dlouze paní Šafářová hovořila o potravinových doplňcích: „častým jevem je, že neobsahují deklarovanou látku a naopak se v nich vyskytují látky dopingového charakteru. Je nutné absolutně přesně vědět, co užíváme a kupovat pouze certifikované výrobky“. Paní Šafářová upozornila na problematiku užívání proteinových koktejlů. Vyšší příjem tekutin si vyžaduje vyšší příjem tekutin. Zároveň platí, že přehnaně vysoký příjem bílkovin škodí střevnímu mikrobiomu. Dále se věnovala příznakům energetické nedostatečnosti, která je zejména u závodnic vysoce aktuální. Varovnými příznaky podle paní Šafařové při energetické nedostatečnosti (RED-S Syndromu) jsou:

  1. Nízká tělesná hmotnost, BMI, nízké procento tělesného tuku 
  2. Nepřiměřená únava, zhoršená regenerace
  3. Snížená imunita, častý výskyt onemocnění, vleklé a chronické zdravotní potíže 
  4. Opakovaná zranění
  5. Snížení svalové síly, úbytek svalové hmoty 
  6. Psychické problémy, úzkosti, výkyvy nálad 
  7. Zpomalení či zastavení růstu 
  8. Ztráta radosti z jídla 
  9. Zažívací potíže 
  10. Pokles vytrvalosti, proměnlivý výkon, poruchy menstruace 

U dívek k RED-S syndromu může často dojít i v důsledku dobrého úmyslu dívek, kdy se chtějí začít stravovat zdravě a jejich strava se začne zakládat na zelenině, přičemž jsou z jejich stravy často vyloučeny přílohy, tučné maso apod. 

Dále paní Šafářová představila koncept periodizovaného stravování, které spočívá ve strategii střídání nízko-sacharidové, středně-sacharidové a vysoko-sacharidové stravy v závislosti na blízkosti klíčového výkonu. Ten by v případě kanoistiky mohl být poměrně účinný, vyžaduje ovšem pokročilé plánování stravování. 

Závěrem paní Šafářová představila recept na protizánětlivou kaši s kurkumou (100g ovesných vloček, 25g zlatých rozinek, 10g slunečnicových semínek, 5g sušených jablek, 0,5g čerstvě nastrouhaného zázvoru nebo sušený zázvor, 1/8 lžičky kurkumy, ¼ lžičky skořice, jablko nakrájené na kostičky, med, javorový nebo datlový sirup na dochucení). 

Posledním vystupujícím byl Čestmír Novák, který představil koncept testování sportovce prostřednictvím vyšetřovacího systému VALD (ForceDecks, ForceFrame a Nordboard), který mu pomáhá v dokonalejším pochopení sportovce. Přístroje byly vyzkoušeny i přímo v praxi. 

 

Napsal Jan Busta

Pikoverse 2

 

Contact Details

PhDr. JAN BUSTA, Ph.D.

Tel.: +420 774 241 412

E-mail: busta@ftvs.cuni.cz 

Social: Facebook / Instagram / Twitter

CZE flag   SWE flag

SVK flag   EU flag   

 

csk kanoeSk Canoe                Swe kanoe

                 image4