logo bile sirka5

V sobotu 4. 11. 2023 se od 13:00 do 21:00 uskutečnila konference Women in Canoe Sport, jejímž cílem bylo seznámit všechny posluchače s projektem Women in Canoe Sport, jeho aktivitami a plány do budoucna. Současně byly na programu prezentace mladých akademiků pracujících pro projekt. 

Konference se zúčastnilo přes 70 posluchačů, převážně z ČR a Slovenska. Nechyběli ovšem ani zástupci Švédska nebo Španělska. 

Pokud jste se nemohli konference zúčastnit, tak nezoufejte. Všechny prezentace jsou zde volně přístupné a pokusíme se Vám také celou konferenci popsat. 

Konferenci zahájil Jan Busta rekapitulací projektu a vizí do budoucna. „Projekt bude pokračovat i do budoucna, plánujeme jeho rozšíření o další severské země. Připojit se ale chce samozřejmě i Španělsko, které s projektem nyní spolupracuje na dobrovolné bázi. Plánujeme také zapojení nadnárodních organizací jako ICF a ECA“, uvedl koordinátor projektu z UK FTVS. 

PhDr. Jan Busta, Ph.D.: Představení projektu Women in Canoe Sport a jeho významu

Na Dr. Bustu přímo navázal jeho kolega z bratislavské FTVŠ přednáškou na téma dlouhodobého vývoje sportovkyň. Dr. Vajda přijel do Prahy společně se svým studentem Felixem Krupou představit i výsledky výzkumu týkajícího se kondičních předpokladů závodnic. 

Snimek obrazovky 2023 11 18 v 13.41.03

Mgr. Matej Vajda, Ph.D.: Dlouhodobý vývoj sportovce a kondiční příprava žen

Na Mateje Vajdu navázal Jáchym Kolář, fyzioterapeut působící v Centru pohybové medicíny, který dlouhodobě spolupracuje s českými slalomářkami jako kondiční trenér. Mgr. Kolář nezůstal pouze u teorie, ale věnoval se i samotné praxi, když v tělocvičně učil přítomné zásadní cvikům. 

Snimek obrazovky 2023 11 18 v 13.40.15

Mgr. Jáchym Kolář: Kompenzační cvičení a silový trénink 

Po triu mužů následovalo trio žen. Nejprve Andrea Duchoňová s tématem výživy sportujících dívek, potom Tereza Hybská s tématem menstruačního cyklu a jeho vlivu na výkon a nakonec mistryně světa z roku 2006 a bývalá dlouholetá úspěšná slovenská reprezentantka Jana Dukátová s tématem Mentálního tréninku žen. Andrea, Tereza i Jana se zúčastnily i tréninkových kempů pořádaných projektem. 

Snimek obrazovky 2023 11 18 v 13.39.53

Mgr. Andrea Duchoňová: Výživa, suplementace a výživové poruchy 

Snimek obrazovky 2023 11 18 v 13.39.47

Mgr. Tereza Hybská: Menstruační cyklus a jeho vliv na výkon 

Snimek obrazovky 2023 11 18 v 13.40.08

Jana Dukátová: Mentální trénink žen 

Trenér Gabriely Satkové a Lucie Nesnídalové (obě v letošním roce získaly titul mistryň Evropy do 23 let) představil tréninkový proces těchto dvou závodnic a za jejich podpory přiblížil těžkosti, se kterými se v tréninku či závodech setkávají a které společnými silami překonávají (například potíže s rameny, únavou, skloubení každodenního tréninku a studia vysoké školy nebo přípravy na vrcholové soutěže). 

Snimek obrazovky 2023 11 18 v 13.39.38

Bc. Ondřej Cvikl: Tréninkový proces vrcholových závodnic 

Hned po Ondřejovi vystoupila Lucie Nesnídalová. Popsala svůj vlastní boj s výživou, výživovou poruchou a na ni navazujících problémů v posledních letech.  S humorem sobě vlastním promluvila hluboko do duše všem přítomným trenérům a sklidila zasloužený potlesk. 

Snimek obrazovky 2023 11 18 v 13.39.31

Lucie Nesnídalová: Moje výživa 

Carmen Costa Sanchéz zahájila tento podzim ve Špěnělsku své doktorské studium, v jehož rámci se chce zaměřit na ženy v kanoistice. Proto navázala těsnou spolupráci s projektem Women in Canoe Sport, zejména s Janem Bustou a Fakultou tělesné výchovy a sportu, kde je momentálně na měsíční stáži. Po celé léto působila jako trenérka Development programu ICF, jehož cílem je podpora sportovců ze zemí s minimální kanoistickou infrastrukturou za účelem jejich včlenění do mezinárodních soutěží. A právě tuto svou zajímavou životní etapu popsala během konference, což bylo jistě inspirativní pro řadu mladých žen uvažujících o trenérské profesi. 

Snimek obrazovky 2023 11 18 v 13.39.24

Carmen Costa Sanchéz: Mé zkušenosti trenérky 

Na závěr místo Anny Barosso, která nemohla přicestovat, vystoupila Svatka Nováková s přednáškou založenou na své dizertační práci. Svatka vzbudila v publiku značné ohlasy a její závěry byly diskutovány ještě dlouho po ukončení přednášky. 

Mgr. Svatka Nováková, Ph.D.: Vztah kondice s výkonem ve vodním slalomu 

Celá konference se odehrála v přátelské a vstřícné atmosféře. Většina účastníků se zapojila do následné diskuse týkající se tréninku žen a dívek. Jsme moc rádi, že se konference zúčastnila i celá řada mladých závodnic. 

Contact Details

PhDr. JAN BUSTA, Ph.D.

Tel.: +420 774 241 412

E-mail: busta@ftvs.cuni.cz 

Social: Facebook / Instagram / Twitter

CZE flag   SWE flag

SVK flag   EU flag   

 

csk kanoeSk Canoe                Swe kanoe

                 image4