logo bile sirka5

Příprava C1 sezení je velmi důležitým úkolem, protože prostřednictvím něho dokážeme signifikantně změnit (k lepšímu i horšímu) vlastnosti lodě. V lodi, resp. v sezení strávíte stovky hodin, proto musí být pohodlné a funkční. 

Přípravou sezení pravděpodobně strávíte hodiny a řada prvních tréninků bude ve znamení zkoušení a navazujících úprav. 

Sezení je závislá na několika faktorech: 

  1. antropometrické parametry: výška, váha, rozpětí paží, 
  2. typu lodi, 
  3. délce pádla. 

Nízké sezení není výhodné v případě, kdy jste malé tělesné výšky nebo máte krátký trup. Na sedačku byste měly pohodlně dosednout, plně se sedacími kostmi opřít. Chybou je příliš nízké sezení, kdy zadkem plně nedosednete. Proto nedoporučuji sezení nižší než 6 cm.  I na suchu byste měly dokázat se na lodi plně a přitom bezbolestně zaklonit. V momentě, kdy sezení neumožňuje plný bezbolestný záklon, dochází při mohutných záklonech na vodě k nezdravému „zalamování“ v bederní páteři. Každá sedačka by tak měla mít v zadní části vytvořen obloukovitý náběh a směrem k límci sklopenou zadní stranu sedačky.

Snimek obrazovky 2023 04 30 v 15.33.51 

Trend velmi nízkého sezení (< 6 cm) bývá obvykle zdůvodněn vyšší stabilitou lodi. Tento důvod je ovšem mylný a vliv o 2 cm nižší sedačky na míru stability lodi je mnohem nižší, než se obvykle domníváme. „Zapadlost“ nebo „zaraženost“ v sezení je naopak důvodem podstatně zhoršeného rozsahu pohybu v lodi, což je paradoxně důvodem zhoršené stability. Nedostatečný rozsah pohybu způsobuje, že závodnice nedosáhne dostatečně daleko – podstatně zhoršena je tak technika přímého záběru (jeho kratší délka) i točících záběrů (zhoršená schopnost vytočení ramen, kratší oblouky závěsů, kontrů apod.). Platí také, že čím delší máte pádlo, tím vyšší sezení byste měly v lodi mít. Při dlouhé žerdi pádla a současně nízkém sezení dochází k přetěžování ramenního kloubu horní paže, což je u dívek velmi negativní vzhledem k časté genetické predispozici mělčí kloubní jamky ramenního kloubu. Osobně doporučuji výšku sezení 8 cm, která zabezpečuje stabilitu i rozsah pohybu. 

U lodí prohnutého profilu dna a jeho kulatého tvaru odsazujeme sezení vždy od zadní hrany límce směrem dopředu tak, abychom docílili optimalizace těžiště lodi. V některých případech se jedná o předsazení až o 8 cm, v ojedinělých případech i více. Loď s těžištěm příliš vzadu se sice rychle točí, ale špatně jede dopředu – pro rozjezdy lodi a přímou jízdu musíte vynaložit nesmyslně vysoké množství energie. V jízdě na divoké vodě se loď s těžištěm příliš vzadu stává prakticky neovladatelnou, protože se neustále roztáčí a staví na zadek. Prohnutý profil dna mají obecně lodě značky Vajda, zejména potom typy: Demon, Demon 3, Demon 4, MM, MM Max, One a částečně i Edge. Sedačky umístněné v těchto modelech proto vyžadují  poměrně velké odsazení. Hype a Lady Hype nevyžadují tak velké odsazení od zadní části límce lodi. Naopak u širších lodí s plochým dnem volíme malé odsazení od límce, obecně se jedná o lodě značky Galasport, zejména o modely vycházející z legendárního typu Tonyho Estangueta (What Else): Gorilla, Pink & Yellow aj. 

S umístěním sezení úzce souvisí i umístění kurtů. Osobně doporučuji jednoduché kurty jdoucí přes polovinu stehen. Kurty by neměly v lodi utahovat kyčle a neměly by proto být umístněné příliš vysoko. Utažení kurtů přes kyčle významně zhoršuje rozsah pohybu v rotacích a znovu vede v bolestivému přetěžování některých páteřních segmentů. Současně také omezuje závodnici v záklonech, protože při nich je přirozené a dokonce zdravotně žádoucí nadzdvihnutí se v bocích. 

 Snimek obrazovky 2023 04 19 v 13.28.43

Platí, že každý typ (resp. model lodi) má své výhody i nevýhody. Obecně bych dívkám doporučil menší modely lodí, u kterých ocení jejich snadnou ovladatelnost a tudíž i nižší silové nároky na ovládání – od značky Galasport typ Genie, od Vajdy potom malé velikosti typů Hype, Edge, MM3 nebo Demon 4. Výhodou modelu Hype/Lady Hype a Edge je zejména jejich stabilita a předvídatelnost. Za mě platí, že těmito typy nic nezkazíte, osobně se mi ale spíše líbí „dynamičtější“ typy, na kterých jezdí například Marjorie Delassus (MM3) nebo Evy Leibfarth (Genie). V tabulce uvádím pro inspiraci zvolené modely u různých závodnic. 

Snimek obrazovky 2023 04 19 v 13.27.54

 

Ke stažení zde: Sezeni v C1.pdf

Contact Details

PhDr. JAN BUSTA, Ph.D.

Tel.: +420 774 241 412

E-mail: busta@ftvs.cuni.cz 

Social: Facebook / Instagram / Twitter

CZE flag   SWE flag

SVK flag   EU flag   

 

csk kanoeSk Canoe                Swe kanoe

                 image4